Sale!thb2
pre.order.121.0pre.order.121.1pre.order.121.2pre.order.121.3pre.order.121.4pre.order.121.5pre.order.121.6pre.order.121.7pre.order.121.8pre.order.121.9pre.order.121.10pre.order.121.11pre.order.121.12pre.order.121.13pre.order.121.14pre.order.121.15pre.order.121.16pre.order.121.17pre.order.121.18pre.order.121.19pre.order.121.20pre.order.121.21pre.order.121.22pre.order.121.23pre.order.121.24pre.order.121.25pre.order.121.26pre.order.121.27pre.order.121.28pre.order.121.29pre.order.121.30pre.order.121.31pre.order.121.32

กระเป๋าสตางค์ผู้ชาย 121019121

From: 1,380.00 บาท 1,311.00 บาท

Brand : Dalvin Navlan
Color : Dark Green
Shape : short wallet / vertical section wallet / long wallet
Hardness : นิ่ม
Size :
แบบตั้ง 12.2 cm x 9.5 cm x 1.5 cm
แบบนอน A 9.5 cm x 12.5 cm x 1 cm
แบบนอน B 9.5 cm x 12.2 cm x 1.5 cm
แบบยาว 18.5 x 9.5 x 1.5

**สำคัญ**
สินค้าพร้อมส่งเฉพาะแบบนอน A เท่านั้น !!

เลือกแบบ